Informatieavond Steunpunt Mantelzorg en het VPTZ

cordaad welzijn logo

BUDEL-SCHOOT – Het Steunpunt Mantelzorg Cranendonck en VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) van Cordaad Welzijn, organiseren samen op woensdag 10 juli om 19.45 uur een bijeenkomst in De Reinder in Budel-Schoot, Grootschoterweg 119. Inloop is vanaf 19:30 uur en de afsluiting rond 21:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden nader kennis te maken met zowel het Steunpunt Mantelzorg als de diensten van VPTZ. Jacqueline Straver van VPTZ zal meer vertellen over de belangrijke zorg die zij bieden aan mensen in hun laatste levensfase en hoe zij mantelzorgers kunnen ondersteunen. Aanmelden kan via ilsevaes@cordaadwelzijn.nl of via 0630735120. Voor meer informatie kijk op www.cordaadwelzijn.nl.