In het kader van haar 50-jarig bestaan neemt IVN Heeze-Leende de uitdaging aan om in 2020 de flora en fauna in kaart te brengen in het beekdal van de Kleine Dommel. Gedurende het hele jaar zullen tellingen plaatsvinden in dit gebied. Uiteraard gebeurt dit in samenwerking met gebiedseigenaren, zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel. Ter voorbereiding op het inventariseren in het soortenjaar zal er op zondag 12 januari om 13.30 uur een lezing plus instructie gehouden worden in het Heidecafé op de Plaetse. Het vastleggen van de soorten die voorkomen in het beekdal van de Kleine Dommel vormt de basis van bescherming en behoud van dit unieke stukje natuur met zijn grote rijkdom aan planten en dieren. Iedereen die volgend jaar mee wil inventariseren in het beekdal is welkom tijdens de instructie op 12 jan.  Voor meer informatie over het Soortenjaar van IVN Heeze-Leende: zie www.ivn.nl/heeze-leende